Jadranka Živković

Matematika

Osnovne i master studije je završila na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Radno iskustvo je stekla u Tekstilno-tehnološkoj i poljoprivrednoj školi „Despot Đurađ“. Kao svoja najvrednija dosadašnja dostignuća ističe angažovanost u radu Studentskog parlamenta kao njegov potpredsednik kao i posao urednika studentskog časopisa Binom tokom dve godine studiranja. Osim toga, imala je ulogu IT administratora za PISA testiranje u TTPŠ „Despot Đurađ“. Pohađala je i seminar u Luksemburgu 2016. godine pod nazivom European Statistical Training Programme.

U našoj školi, kao profesor matematike, radi od 2021. godine. 

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34