Medicinska sestra - tehničar

Kao jedan od najtraženijih smerova u savremenom svetu zahteva sticanje znanja i veština širokog spektra medicinske struke.

Medicinske sestre – tehničari rade na području unapređivanja zdravlja, sprečavanja bolesti, lečenja i rehabilitacije, te se njihova zaposlenost kreće od sfere patronaže do jedinica intezivne nege. One posvećeno prate kliničku sliku pacijenata prikupljajući tako važne podatke doktorima za prepoznavanje i praćenje bolesti.
Medicinska sestra – tehničar je i član tima za prevenciju bolesti, a samostalno ili u sastavu tima sprovodi terapiju ili negu bolesnika. Sestre pripremaju pacijente i pomažu doktorima pri analizama i samostalno sprovode neke medicinske postupke: daju injekcije, uzimaju uzorke za analize, previjaju rane i sl. One učestvuju pri različitim tipovima operacija i prate, u saradnji sa lekarima, postoperativni period pacijenata. To podrazumeva njihov značajan status u bolnicama na različitim odeljenjima i u službama za hitnu medicinsku pomoć, u raznim ordinacijama na poslovima osnovne medicinske nege, kao i u gerontološkim centrima.

Sfera patronaže je takođe sve razvijenija grana medicinske struke koja je zasnovana na posećivanju pacijenata u njihovim domovima. U tom domenu, medicinske sestre rade najviše sa trudnicama, mladim majkama i obolelima od hroničnih bolesti. Nakon njihovog dolaska pacijenti i članovi porodice biće podučeni o zdravlju i bolesti, nezi deteta, bolesnih i nemoćnih i osposobljeni da se adekvatno brinu o svom zdravlju ili zdravlju članova porodice. Radeći sa svojim pacijentima, medicinske sestre imaju priliku da otkriju i probleme zbog kojih je potrebno uključiti socijalne radnike, fizioterapeute i druge stručnjake.

Ovaj profil nudi sveobuhvatna znanja koje učenici mogu primeniti i razvijati kako u daljem radu, tako i na studijama medicine, psihologije, defektologije, bezbednosti i dr.

Medicinska sestra - tehničar
Farmaceutski tehničar
Medicinska sestra - vaspitač
Ginekološko-akušerska sestra
Pedijatrijska sestra - tehničar
Fizioterapeutski tehničar
Informacione tehnologije

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34