You are currently viewing Rang-lista

Rang-lista

prijavljenih kandidata za učešće u Erasmus+ projektu „Unapredi veštine i primeni ih“ sa smera farmaceutski-tehničar:

Napomena: Kandidat na poziciji broj 8 nije zadovoljio kriterijume za učešće u projektu. Ukoliko neko od prvih sedam rangiranih kandidata odustane od učešća, kandidat broj 8 dobija pravo da učestvuje u projektu umesto kandidata koji je odustao.

U Smederevu, 21.Septembra 2020. godine

 

RANG-LISTA – prijavljenih kandidata za učešće u Erasmus+ projektu „Unapredi veštine i primeni ih“ sa smera medicinski-tehničar

Napomena: Prvih petoro kandidata ispunilo je kriterijume za učešće u projektu. Ukoliko neko od njih odustane od učešća, kandidati na pozicijama broj 6, 7 i 8 dobijaju pravo da učestvuju, pri čemu prednost imaju oni koji su bolje rangirani.

U Smederevu, 21.Septembra 2020. godine

Leave a Reply