Branka Tošković

Fizika

Pohađala je Matematički fakultet u Beogradu, smer astrofizika. U prosveti radi dvadeset godina i radno iskustvo je stekla kao profesor fizike u Gimnaziji Smederevo. Učestvovala je na semiarima u Istraživačkoj stanici Petnica i kao nastavnik u projektu „STEM zbornica“ koji se bavi primenom STEM eskperimenata u nastavi.

U našoj školi, kao profesor fizike, radi od 2021. godine.

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34