POLITIKA PRIVATNOSTI MEDICINSKO-FARMACEUTSKE ŠKOLE „SV. PETKA“

Medicinsko-farmaceutska škola „Sv. Petka“ u Smederevu (u daljem tekstu: škola) upravlja internet stranicom https://skolasvetapetka.com/ (u daljem tekstu: internet stranica) i odgovorna je za sadržaje koji se na njoj nalaze.
Škola ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite ličnih podataka posetilaca internet stranice i naših servisa i zbog toga se obavezuje da će štititi njihovu privatnost u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Stoga Vas molimo da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste se upoznali sa načinom obrade Vaših ličnih podataka.

Saglasnost
Prilikom prvog pristupa ovoj internet stranici biće Vam dostupno obaveštenje da korišćenjem internet stranice dajete saglasnost na uslove ove Politike privatnosti, koja opisuje načine na koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo lične podatke posetilaca internet stranice.
Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se Vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici.
Ukoliko se odlučite da postavite pitanje, popunite e-obrazac za prijavu ispita ili upis u školu, potrebno je da nam ostavite Vaše lične podatke, kako bismo mogli da Vam odgovorimo odnosno da Vas evidentiramo za odgovarajuću aktivnost. Prikupljamo samo lične podatke koje su nužni za realizaciju Vašeg zahteva. Prikupljeni lični podaci koriste se isključivo u skladu sa svrhom radi koje su dati. Kada se postavlja pitanje, potreban nam je kontakt za povratnu informaciju.

Svrha obrade podataka
Svrha obrade podataka o kojima škola vodi evidenciju jeste praćenje i unapređivanje kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti rada škole, praćenje, proučavanje i unapređivanje obrazovnog nivoa učenika u procesu obrazovanja, planiranje obrazovne i upisne politike, planiranje finansijskih sredstava za poslovanje i razvoj škole, praćenje obuhvata i napredovanja učenika i praćenje kvaliteta obrazovnih profila i zainteresovanost za iste.

Prikupljanje podataka
Vrsta, obim i priroda ličnih podataka koje prikupljamo zavise od načina korišćenja internet stranice. Internet stranica traži Vaše lične podatke samo ako želite da popunite određeni e-obrazac na internet stranici. Pretežnom delu sadržaja sa internet stranice možete pristupiti bez otkrivanja identiteta.
Podaci koje automatski prikupljamo prilikom posete internet stranici su: internet domen i IP adresa; vrsta pretraživača i operativnog sistema putem kojeg se pristupa internet stranici; vreme pristupanja i trajanje posete internet stranici; delovi internet stranice koji su posećeni; prilikom pristupa sa neke druge internet stranice, adresa te internet stranice. Ovi podaci koriste se za potrebe statističke analize korišćenja internet stranice, s ciljem unapređenja kvaliteta sadržaja koji je dostupan na stranici.
Lični podaci koje prikupljamo: lični podaci posetilaca internet stranice beleže se samo u slučaju dobrovoljnog popunjavanja različitih e-obrazaca za potrebe upisa u školu, zakazivanja razgovora sa zaposlenima u školi, prijavljivanja ispita, prijavljivanja za pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita, različite nastavne ili vannastavne aktivnosti koje se održavaju uživo ili online, za prijavu na obuke i sl. U zavisnosti od svrhe radi koje se popunjava e-obrazac određuju se i lični podaci koje je potrebno navesti.
Lični podaci se čuvaju u internoj bazi u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade podataka.

Vaše lične podatke ne delimo sa drugima
Škola Vaše lične podatke neće prodavati i ustupati, niti omogućiti pristup Vašim ličnim podacima trećoj strani, osim u slučaju postojanja zakonskog osnova. Pojedine podatke koji se nalaze u kolačićima automatski delimo sa Google Inc. Reč je o takozvanim analitičkim kolačićima. Više informacija o ovoj vrsti kolačića kao i o načinu kako da isključite njihovu upotrebu, možete pronaći u okviru naslova Politika upotrebe kolačića.

Zaštita i sigurnost ličnih podataka
Škola posebno brine da su prikupljeni podaci o korisnicima sigurni i zaštićeni od gubitka, promena, nedozvoljenog pristupa i bilo koje vrste zloupotrebe i u svom radu primenjuje sve neophodne mere u cilju zaštite prikupljenih podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke o ličnosti škola ne čuva duže od vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje ima Vašu saglasnost.
Pravo na uvid u prikupljene i obrađene podatke, pored ovlašćenih lica škole, imaju učenik i roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik učenika, neposredno u prostorijama škole. Uvid u podatke o učeniku kao i mogućnost njihove izmene imaju isključivo ovlašćena lica u školi. Na zahtev drugih rukovalaca podacima u oblasti obrazovanja i vaspitanja i drugih nadležnih organa, škola je u obavezi da dostavi tražene podatke u cilju obrade predviđene zakonskim propisima.

Vaša prava u vezi sa podacima o ličnosti
U pogledu Vaših ličnih podataka koje prikupljamo, imate sledeća prava:
• pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka;
• pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama;
• pravo na ispravku ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti;
• pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani;
• pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu;
• pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka;
• pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu;
• pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju da u roku od 30 dana od dana Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom.
U cilju ostvarivanja navedenih prava u svakom trenutku možete nam se obratiti slanjem zahteva na skola@svetapetka.edu.rs
Opoziv saglasnosti neće uticati na dopuštenost obrade ličnih podataka koja je vršena do njenog opoziva.

Odricanje od odgovornosti
Veb-sajt može imati linkove ka drugim veb stranicama i sadržajima i u tom slučaju škola ne snosi odgovornost politiku ili procedure za zaštitu podataka, kao ni za sadržaj na ovim internet stranicama.

Promene politike privatnosti
Sve promene Politike privatnosti biće dostupne na internet stranici, tako da će njeni posetioci uvek moći da se upoznaju sa vrstom, prirodom i obimom podataka koji se prikupljaju i kako se koriste i obrađuju.

Politika upotrebe kolačića

Ova internet stranica koristi kolačiće (Cookies). Kolačići jesu tekstualne datoteke, koje sadrže male količine informacija koje se učitavaju na Vaš uređaj prilikom posete određene internet stranice, a potom se šalju nazad do izvornih internet domena prilikom kasnijih poseta tom domenu. Ovakvo delovanje kolačića omogućava konkretnoj internet stranici da prikaže informacije prilagođene ličnim potrebama korisnika, jer pomoću kolačića internet stranica pamti radnje i podešavanja tokom određenog vremenskog perioda, prikupljajući informacije kao što je IP adresa korisnika. Zahvaljujući tome, svaki put kada korisnik otvori neku internet stranicu, internet server može da pročita vrednosti koje je ranije sačuvao u kolačićima.
Postoje različite vrste kolačića, pri čemu ova internet stranice prikuplja samo dve. U pitanju su neophodni kolačići i analitički kolačići.
Neophodni kolačići nose takav naziv jer su neophodni za rad internet stranice. Bez ovih kolačića, internet stranica ne može da radi ispravno. Oni su bitni za osnovne radnje internet stranice, tako što podržavaju bitne funkcije kao što su korpa za kupovinu i tehničke operacije internet stranice, kako bi se omogućilo njeno očekivano funkcionisanje. Imajući u vidu njihovu neophodnost, za ovu vrstu kolačića se ne traži pristanak korisnika.
Analitički kolačići koriste se za analizu upotrebe internet stranice i merenja njene posećenosti. Ovi kolačići koriste se kako bi se poboljšao kvalitet i sadržaj ponuđenih usluga. U svrhu obrade ove vrste kolačića koristimo Google Analytics (alat za analizu upotrebe internet stranica). Mogućnost Google-a da koristi i deli podatke koji su prikupljeni putem Google Analytics-a o posetama korisnika ove internet stranice ograničena je Uslovima korišćenja alata Google Analytics i Google politikom privatnosti. Više o politici privatnosti kompanije Google možete videti na linku https://policies.google.com/privacy, a uslove pružanja usluge Google Analytics možete pogledati na linku https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/.
Korisnik može samostalno onemogućiti prikupljanje analitičkih kolačića kroz podešavanja na svom internet pretraživaču. Imajte u vidu da svaki internet pretraživač ima različite procedure za upravljanje kolačićima. Takođe, ukoliko koristite podešavanja internet pretraživača da blokirate sve kolačiće (uključujući i neophodne kolačiće), moguće je da nećete imati pristup svim ili određenim delovima ove internet stranice.

Autorsko pravo
Veb-sajt je zaštićen autorskim pravom i svako deljenje ili kopiranje sadržaja bez prethodnog odobrenja veb-sajta je zabranjeno.

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34