Pedijatrijska sestra

Specijalizovani nastavni program ovog profila obezbeđuje učenicima sticanje znanja i praktičnu nastavu za zaštitu zdravlja i lečenje dece.

Po potrebi pedijatrijska sestra primenjuje propisanu terapiju, bavi se previjanjem i pripremom pacijenata za pregled i razne intervencije, kao i uzimanjem bioloških uzoraka koje će proslediti na dalju analizu. Ona, u saradnji sa pedijatrom, prati razvoj i rast dece, sprovodi pravilnu ishranu dece svih uzrasta, ali i predviđene vakcinacije, rutinske kontrole i sistematske preglede. Pedijatrijska sestra bavi se i administracijom u vidu vođenja evidencija i kartoteka mladih pacijenata.

Nastava u školi se odvija u kombinaciji praktične i teorijske nastave, pri čemu je, usled prirode zanimanja, akcenat na praksi. Nastavu izvode obučeni profesionalci – doktori specijalisti pedijatrije i više strukovne pedijatrijske sestre.

Ovaj noviji modul trenutno pohađa grupa učenika prve i druge godine, a po završetku školovanja biće u prilici da radi na dečijim odeljenjima i u okviru dečijeg dispanzera, kao i u svim sistemima koji se bave zdravstvenom zaštitom dece.

Medicinska sestra-tehničar
Farmaceutski tehničar
Medicinska sestra - vaspitač
Ginekološko - akušerska sestra
Pedijatrijska sestra
Fizioterapeutski tehničar
Informacione tehnologije

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34