Erazmus 2023.

Učenici Medicinsko-farmaceutske škole „Sveta Petka“ boravili su dve nedelje u Novom Mestu u Sloveniji na stručnoj praksi u okviru Erazmus+ projekta. Erazmus+ jedan je od najvećih projekata Evropske unije koji finansira projekte mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, obuka mladih i sporta.

 
Stručnu praksu za dvadesetoro učenika Medicinsko-farmaceutske škole „Sveta Petka“ organizovao je Školski centar Novo Mesto, jedan od najvećih centara srednjih škola u Sloveniji. Desetoro učenika smera medicinska sestra – tehničar bilo je raspoređeno na različitim odeljenjima Opšte bolnice Novo Mesto, dok je desetoro učenika smera farmaceutski tehničar bilo u lancu apoteka Dolenjske lekarne. Opšta bolnica Novo Mesto četvrta je najveća bolnica u Sloveniji. To je prva bolnica u državi koja je dobila najveće evropske standarde (Standard ISO 9001) kao i međunarodnu akreditaciju – međunarodno priznat standard na području zdravstva.

 
Prvog radnog dana u bolnici i u Školskom centru učenicima je bio organizovan doček. Učenike su pozdravili predstavnici bolnice i Centra, poželeli dobrodošlicu i predstavili organizaciju održavanja prakse. Svaki učenik raspoređen je na zasebnom odeljenju ili apoteci, dodeljen mu je mentor, kao i učenik njihove medicinske škole – vršnjak, koji će mu dodatno pomoći.


Tokom dvonedeljne prakse medicinski tehničari radili su sve što rade i njihovi vršnjaci na praksi – merili vitalne parametre, glikemiju, popunjavali temperaturne liste, pomagali u nezi pacijenata, drenirali i previjali rane, vršili preoperativnu pripremu, odvodili pacijente na dijagnostičke procedure i tamo im bili u pratnji. Takođe, imali su priliku da vide daleko napredniju tehnologiju i procedure koje do sada nisu videli, a da u nekima i učestvuju. Osoblje je prema njima bilo vrlo prijatno, trudeći se da što više vide i nauče.


Budući farmaceutski tehničari raspoređeni su po različitim galenskim apotekama. Širok je bio spektar njihovih aktivnosti – jedni radni dan započinju u magistralnoj laboratoriji, zatim prelaze u galensku, gde se bliže upoznaju sa laboratorijom različitih farmaceutskih preparata. Upoznali su mnoge nove procedure, kao i njima zanimljive mašine za izradu sirupa. Izrađivali su suspenzije za usnu sluznicu, fiziološke rastvore za nos, etanol, razne kreme itd. Dve učenice bile su smeštene u apoteci koja u svom sklopu ima “drajv in” opciju usluživanja i izdavanjea lekova uz pomoć automatizovanog robota. Pored samih stručnih procedura koje su imali priliku da rade, učenicima je od velikog značaja što su dali svoj doprinos samom funkcionisanju velikih apoteka, logistici, pakovanju različitih suspenzija, preparata i čajeva, signiranju i pravilnom vođenju dokumentacije. Učenice iz bolničke apoteke uvidele su kako se odlažu lekovi koji u bolnici nisu iskorišćeni.

 
Kako je Novo Mesto, takođe, sedište jedne od najvećih vodećih svetskih farmaceutskih kompanija za proizvodnju generičkih lekova „Krka“, učenici na praksi su sa svojim mentorima obišli i njena postrojenja. U pratnji njihovog vodiča, učenici su imali jedinstvenu priliku da vide kako funkcioniše proizvodnja lekova najsavremenijom automatizovanom procedurom. Sam proces posmatra se iz staklenog lifta koji ide od nivoa do nivoa i pruža direktan uvid u prostorije u kojima se lekovi proizvode, a kasnije pakuju i transportuju.

 
U slobodno vreme učenici su provodili vreme u šetnji i druženju, pripremi za buduće prijemne ispite za fakultete, a proveli su i jedan dan u Ljubljani.
Učenicima je ovo iskustvo je od višestruke koristi, na ličnom i profesionalnom planu, a Medicinsko-farmaceutska škola „Sveta Petka“ ponosna je i zadovoljna što svojim učenicima može da ponudi vid praktičnog osposobljavanja u okviru projekata poput Erazmus+. Podstaknuti zadovoljstvom svojih učenika po povratku, škola će nastojati da u budućnosti učestvuju u što više sličnih projekata.

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34

site by ARTNET Studio