NASTAVNO OSOBLJE

OPŠTE-OBRAZOVNI PREDMETI

Marina Đergović

Srpski jezik i književnost

Ivana Đokić

Srpski jezik i književnost

Adrijana Cvetanović

Srpski jezik i književnost

Sanja Živković

Srpski jezik i književnost, Nemački jezik

Neda Gogić

Srpski jezik i književnost, Nemački jezik

Tijana Bojinović

Srpski jezik i književnost

Branka Filipović

Engleski jezik

Sofija Cvetković

Engleski jezik

Dragana Živković

Engleski jezik

Sanja Jolović

Matematika

Vladan Živković

Fizičko vaspitanje

Ana Nikolić

Fizičko vaspitanje

Mladen Pantić

Hemija, Kozmetologija

Vesna Simić

Istorija

Ana Đorđević

Geografija

Radmila Ginić

Računarstvo i informatika

Dušica Slavković

Sociologija sa pravima građana

Nenad Stevanović

Sociologija sa pravima građana

Tatjana Spasić

Građansko vaspitanje

Aleksandar Srejić

Verska nastava

Mila Jovanović

Preduzetništvo

MEDICINSKA GRUPA PREDMETA

Prof. dr Miodrag Jevtić

Prim mr sci. dr med.
Nenad Đorđević

Hirurgija

Prim dr med. Slavica Anđelković

Interna medicina

Dr Gorica Janković

Zdravstvena nega, Kineziologija, Masaža

Dr Marija Vuković

Patololgija, Patofiziologija

Dr Danijela Dželetović

Mikrobiologija sa epidemiologijom, Infektologija

Dr Dragana Kojić

Ginekologija i akušerstvo

dr Biljana Atanacković

Psihijatrija i Neurologija

Dr Marko Stojiljković

Anatomija i fiziologija, Neurologija

dr Stefan Životić

Biohemija

dr Ivan Praznik

Farmakologija i Anatomija i Fiziologija

dr Milica Stojiljković

Anatomija i fiziologija i Pedijatrija

Ivana Spasić

Zdravstvena nega

Olivera Antić

Zdravstvena nega

Valentina Miljković

Zdravstvena nega

Miroljub Stokić

Zdravstvena nega, Kineziologija, Masaža

Stefan Jovanović

Zdravstvena nega

Tanja Ljubojević

Zdravstvena nega

Jelica Jurić

Psihologija, Dečija psihologija i Zdravstvena psihologija

Jasmina Simić

Latinski jezik

Uroš Marković

Medicinska etika

FARMACEUTSKA GRUPA PREDMETA

mr ph spec. Branislava Nikolić

Farmaceutska tehnologija

Angelina Obrenović Pantić

Farmaceutska hemija, Analitička hemija

mr ph Jelena Pereula

Organizacija farmaceutske delatnosti, Farmakognozija sa fitoterapijom

dr Ivan Praznik

Farmakologija i Anatomija i Fiziologija

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34