Farmaceutski tehničar

U okviru ovog obrazovnog profila učenici stiču neophodna teorijska znanja i stručnu osposobljenost za rad farmaceutskih tehničara u uslovima apoteke, veletrgovine ili fabrike lekova.

Nastava se obavlja u učionicama, školskoj laboratoriji i nastavnim bazama. Pohađanjem ovog smera učenici će biti pripremljeni za izradu sirovina u proizvodnji farmaceutskih preparata, lekovitih preparata i lekova. Biće potpuno upoznati sa načinom skladištenja lekova kao i vođenjem administrativnih poslova.

Farmaceutski tehničari stiču znanja o rukovanju i održavanju pribora, aparata i instrumenata u farmaceutskoj proizvodnji. Oni su najvažnija karika prilikom izrade i kontrole kvaliteta lekova. Farmaceuti učestvuju u pripremi krema, čajnih mešavina i kozmetičkih preparata u apotekama i specijalizovanim laboratorijama. Takođe, mogu i da vrše određene fizičko–hemijske i biološke analize, da ispituju dejstva lekova poštujući važeće standarde u oblasti farmaceutske industrije. Njihova posebna prepoznatljivost ogleda se u direktnoj i ljubaznoj komunikaciji sa potrošačima kojima daju uputstva o prepisanim lekovima, savete o brojnim reakcijama do kojih može doći prilikom korišćenja određenih medikamenata.

Ovaj smer postoji od osnivanja škole, stoga je obeležen sjajnim rezultatima na prijemnim ispitima naših prvih maturanata: oni su našli svoja mesta na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i Novom Sadu.

Medicinska sestra - tehničar
Farmaceutski tehničar
Medicinska sestra - vaspitač
Ginekološko-akušerska sestra
Pedijatrijska sestra - tehničar
Fizioterapeutski tehničar
Informacione tehnologije

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34