Medicinska sestra - vaspitač

Pored rada u vezi sa zdravljem dece, podrazumeva i dodatnu odgovornost u pogledu pedagoškog aspekta.

Medicinska sestra vaspitač obučena je za rad u vidu prijema dece u predškolsku ustanovu, za održavanje higijene dece ranog uzrasta, njihovu negu i ishranu. One takođe mogu sprovoditi terapiju u ustanovama za dečji boravak i biti pomoć lekaru prilikom pregledanja dece. Njihova sfera rada posebno se vezuje za dezinfekciju i sterilizaciju opreme, igračaka i drugih predmeta sa kojima deca dolaze u dodir. One svakodnevno sarađuju sa roditeljima, savetuju roditelje o zdravstvenom vaspitanju mališana, planiraju i realizuju vaspitni rad u grupi, organizuju slobodne aktivnosti dece pripremanjem prostora i vaspitnog materijala za igru. One su jedna od najvažnijih figura u ranom uzrastu svakog pojedinca budući da razvijaju radne i kulturne navike dece.

Stručni kadar pažljivo gradi individualistički pristup u radu sa svakim učenikom kako bi na profesionalnim osnovama obrazovali osoblje spremno za svaku vrstu izazova koji buduće zanimanje nosi. Sadržajna praksa je obezbeđena u predškolskim ustanovama i posvećeno priprema mlade za rad sa zdravom decom na području nege, vaspitanja i početnog obrazovanja. Učenici će adekvatno biti pripremljeni za dalje usavršavanje i odlazak na studije. Potražnja za vrtićima, pa samim tim i stručnim kadrom za brigu o najmlađim naraštajima, doživljava ekspanziju.

Medicinska sestra - tehničar
Farmaceutski tehničar
Medicinska sestra - vaspitač
Ginekološko-akušerska sestra
Pedijatrijska sestra - tehničar
Fizioterapeutski tehničar
Informacione tehnologije

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34