„Đak na jedan dan”

Kampanja „Đak na jedan dan” zamišljena je kao jednodnevno upoznavanje budućih učenika sa radom škole, nastavnim osobljem i sistemom učenja. Učenici imaju priliku da prisustvuju časovima stručnih predmeta u savremeno opremljenim kabinetima, te im ovakav vid promocije pruža jasniju sliku nastavnih profila za koju su zainteresovani.

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34