Ginekološko-akušerska sestra

Diploma predstavljenog smera naročito je cenjena i tražena, kako na teritoriji naše zemlje, tako i u državama Evropske unije.

Učenice će ovladati sledećim znanjima: kako da sprovode proceduru prijema i otpusta pacijentkinja sa akušerskog ili ginekološkog odeljenja, kako da učestvuju u dijagnostičkim procedurama u oblasti ginekologije i akušerstva samostalno ili kao asistent lekaru, na koji način da sprovode terapijske procedure, vode porođaj i prvu negu novorođenčeta.

Ginekološko-akušerske sestre vladaju kompetencijama u domenu praćenja trudnoće, rađanja i posebne nege porodilja i zdravstvene nege ginekoloških bolesnica. Svojim znanjem i sposobnostima imaju značajnu ulogu u održavanju psihičkog, fizičkog, emocionalnog i društvenog statusa svake žene u procesu prirpeme za najvažniju životnu ulogu, roditeljstvo.

Nastavnim programom predviđen je tačno određen broj teorije i prakse koja se realizuje u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi, u porodilištu i na odeljenju ginekologije.

Medicinska sestra - tehničar
Farmaceutski tehničar
Medicinska sestra - vaspitač
Ginekološko-akušerska sestra
Pedijatrijska sestra - tehničar
Fizioterapeutski tehničar
Informacione tehnologije

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34