SARADNJA

Medicinsko-farmaceutska škola „Sv. Petka” sarađuje sa Opštom bolnicom „Sveti Luka”, Apotekarskom ustanovom „Prvi maj” iz Smedereva, kompaniji „Hemofarm” iz Šapca i Institutom za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Škola može da se pohvali saradnjom koja počinje od samog početka, od osnivanja škole. Naši učenici, pored školske, i bolničku uniformu dobijaju od škole. Poseban kabinet u bolnici je opremljen za naše đake, a kabinet za negu se nalazi i u prostorijama škole.

U školi se nalazi i poseban kabinet sa svim potrebnim aparatima koji zahtevaju praktičan rad farmaceutskih tehničara.

Opšta bolnica „Sveti Luka” iz Smedereva

Opšta bolnica „Sveti Luka ima dugu i daleku tradiciju brige i pomoći pacijentima. Mogu se pohvaliti viševekovnim radom, koji nije prestajao ni za vreme oba velika rata. Tokom pedesetih i šezdesetih godina grade se novi zdravstveni objekti u bolničkom krugu. Prvo je izgrađena zgrada Centra za rehabilitaciju 1959. godine, potom zgrada ATD-a (1962), zgrada Poliklinike (1963) i zgrada Dispanzera (1968). Bolnicu odlikuje najnovija 3D laparoskopija, iskusno i obučeno osoblje, moderan CT skener i ultrazvučna dijagnostika.

Saradnja sa Opštom bolnicom „Sveti Luka”

U smederevskoj bolnici naši učenici dobijaju praktično znanje iz oblasti zdravstvene nege. Praksa sadrži celokupnu negu pacijenata: pomoć oko ličnih zahteva pacijenata, nega po potrebi i ostale medicinske radnje kao što su vađenje krvi za testiranje šećera, priključivanje infuzije i davanje terapije. Jedan dan učeničke prakse počinje tako što ih profesorka, glavna medicinska sestra bolnice, odeljenja otorinolaringologije ili urologije, dočekuje, raspoređuje ih i odvodi na odeljenja. Kada stignu na dodeljeno odeljenje, učenici se raspodele po sobama i počinje briga o pacijentima. Ide se u vizitu, doktor i medicinske sestre zajedno sa učenicima idu od sobe do sobe i gledaju opšte stanje pacijenata.

Kada se terapija svih pacijenata odredi, medicinsko osoblje zaduženo za učenike pomaže učenicima u deljenju terapije. Praksa se obavlja u bolničkom sektoru za internističke i hirurške grane medicine, koje odlikuje znanje iz interne medicine, hirurgije, urologije, ginekologije i ortopedije. Naši đaci su, pored ovih odeljenja, bogatili svoje iskustvo i u radu organizacije Doma zdravlja kao dodatno medicinsko osoblje koje je učestvovalo u vakcinaciji u toku epidemiološke situacije u Srbiji.

ZU Apoteka „Smederevo”

Usled društvenih promena devedestih godina prošlog veka dolazi do izdvajanja apoteka iz Medicinskog centra Smederevo i doma zdravlja Velika Plana 14. septembra 1998. godine AU Smederevo dobija status samostalne zdravstvene ustanove. Apoteka Smederevo nastavlja da obavlja svoju osnovu delatnost koja se ogleda u nabavci i izdavanju lekova na recept, nabavka i prodaja bez recepta, izrada magistralnih preparata.

Saradnja sa ZU Apotekom „Smederevo”

Naša škola je shvatila značaj farmaceutskih nauka u vreme velikih otkrića u medicini i zato za cilj ima omogućavanje praktičnog rada i obuke u apotekarskoj ustanovi sa dugogodišnjom tradicijom i čije je ime sinonim za kvalitet u pružanju farmaceutskih usluga građanima. Iz tog razloga naša škola je, za potrebe školovanja i što kvalitetnije obuke učenika, zaključila ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa ZU Apotekom „Smederevo”. Stručnjaci iz oblasti farmacije zaposleni u ovoj apotekarskoj ustanovi će našim učenicima pomoći da kroz praksu usvoje standarde koji su danas potrebni za kvalitetno obavljanje farmaceutske delatnosti.

Kroz praksu u Apoteci učenici će se najpre upoznati sa prostorijama apoteke, kao što su oficina, magacin i laboratorija. Biće osposobljeni za prijem svih vrsta robe. Takođe, moći će samostalno da proveravaju kvalitet robe, kao i da je pravilno rasporede. Upoznaće se sa načinom izdavanja lekova, dijetetskih suplemenata, galenskim preparatima, ali će biti osposobljeni i za savetovanje pacijenata. Nakon četvorogodišnjeg školovanja, spajanja teorije i prakse, postaće obučeni farmaceutski tehničari za kojima je potreba na tržištu rada svakim danom sve veća.

Kompanija „Hemofarm”

„Hemofarm” danas je vodeća generička farmaceutska kompanija u Srbiji i regionu. Primarnu delatnost kompanije čini proizvodnja kvalitetnih, efikasnih, bezbednih i dostupnih farmaceutskih proizvoda. Od 2006. godine, Hemofarm je deo nemačke STADA grupe, jedne od najvećih svetskih generičkih farmaceutskih kompanija. Zauzimajući više od 60 odsto ukupnog izvoza farmaceutskih proizvoda iz zemlje, vršačka kompanija je ujedno i najveći srpski izvoznik lekova. Proizvodi oko 7 milijardi tableta i kapsula godišnje. Uz podatak da je prisutan na 31 tržištu sveta, Hemofarm se ubraja i u najveće farmaceutske proizvođače ovog regiona.

Saradnja sa kompanijom „Hemofarm”

Učenici naše škole sa smera farmaceutski tehničar obilaze fabriku lekova „Hemofarm” u Šapcu, jednu od naših nastavnih baza. U okviru ove posete, učenici i nastavnici farmaceutske grupe predmeta upoznaju se sa pogonom polučvrstih i tečnih preparata, kontrolom kvaliteta, kao i aumatizovanim magacinom.

Kroz postrojenja su prolaze u zaštitnim odelima poštujući svu proceduru sterilne proizvodnje, ali i prvi put bili upoznati sa prolaskom kroz prostorije pod pritiskom, gde se uvere u značaj instrumentalnih metoda za proveru kvaliteta proizvoda. Prilikom posete učenici imaju priliku da prate proizvodnju leka Hemomicin i vitamina AD kapi, uz pratnju stručnih lica iz fabrike koji su im upotpunili znanje o procesu proizvodnje stečeno u našoj školi.

Institut za anatomiju „Niko Miljanić”

Institut za anatomiju „Niko Miljanić” u Beogradu i Muzej anatomije poseduju krajnje zanimljive naučne artefakte kao što su najstariji kostur, fetus u formalinu, ali i bubreg koji datira iz 1920. godine.

Saradnja sa Institutom za anatomiju „Niko Miljanić”

Naši učenici su u mogućnosti da posete Institut za anatomiju „Niko Miljanić”, koji je zatvoren za javnost, i izbliza se upoznaju sa organima koji su zaveštani u naučne svrhe. Učenici imaju priliku da prođu kroz prostoriju u kojoj se čuvaju kadaveri. Sa svake strane prostorije nalazi se po četiri bazena, pokrivena teškim limenim poklopcima.

Unutra se nalaze kadaveri potopljeni u formalin sa kojima će se susretati na budućim studijama, jer studenti ovog fakulteta praktični rad stiču upravo u ovim prstorijama. Osim toga, mogu videti i prave ljudske organe koji se već godinama čuvaju u ovom muzeju.

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34