Dobrodošli!

Polazište za osnivanje privatne Medicinsko-farmaceutske škole „Sv. Petka” u Smederevu bila je činjenica da novo vreme i nove generacije đaka zahtevaju drugačiji pristup sticanju znanja od onog koji se do sada nudio u klasičnom školstvu.

Kako bismo lakše i kvalitetnije preneli znanje iz zdravstva i farmacije, koristimo savremeniji pristup nastavi, kroz razumevanje potreba svakog pojedinca i upravo se time vodimo pri planiranju nastave i radu sa učenicima.

Visok kvalitet znanja koji se stiče na nov i zanimljiviji način, u ambijentu koji je privlačan današnjim tinejdžerima, formula je koju naši učenici sa radošću prihvataju.

Učimo lako, a znamo i kako!

Šta nas izdvaja od drugih?

Školstvo u 21. veku ima svoje specifičnosti – nov način razmišljanja, digitalne tehnologije i brzina informacija, a sve je to stavilo klasičan način učenja u drugi plan. Verujemo da nam je dužnost da se prilagođavamo novim generacijama i da pronađemo načine da njihovo obrazovanje bude zanimljivo i dostižno, a pre svega kvalitetno, što i uspevamo praćenjem tehnologija i osavremenjavanjem nastave. Inovativnim metodama nastave, negovanjem atmosfere uvažavanja i saradnje, pomažemo učenicima da svoje potencijale iskoriste u potpunosti.

Timski duh!

Takođe, negujemo timski duh i prisan odnos učenika i roditelja prema školi, što nam svima olakšava zajednički cilj – viši nivo znanja naših đaka!

Učenici naše škole imaju mogućnost da usvojena teorijska znanja praktično primene u eminentnim ustanovama zdravstva i farmacije u zemlji i inostranstvu sa kojima naša škola sarađuje.

Cilj nam je da naše učenike, buduće zdravstvene i farmaceutske radnike, spremimo za doba koje dolazi – doba znanja, brzine, veštine, razmišljanja i pobedničkog duha!

Radno vreme:

Radno vreme škole: 7:00 - 19:20
Radno vreme administracije: 8:00 - 16:00

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34