Informacione tehnologije

U savremenom svetu javlja se sve veća potreba za pametnim uređajima, aplikacijama i programima čija je ključna uloga da olakšaju, ubrzaju i unaprede svakodnevni život u društvu, poslovnim i državnim sistemima.

Veštačka inteligencija je jedna od najatraktivnijih sfera programiranja i glavna zaokupiranost svetskih IT kompanija. Ovaj smer nudi stručnu platformu za sticanje znanja i veština iz oblasti informativnih tehnologija zasnovanu na predanom radu izvanrednih predavača. 

Nastava se obavlja u informatičkim kabinetima opremljenim najsavremenijom tehnikom. Učenici će imati priliku da se upoznaju sa osnovama primene računara i programiranja, dok će poseban deo školovanja biti posvećen bazama podataka, programskim paradigmama i web programiranju. 

Ovaj nastavni profil obezbeđuje mnogovrsne kompetencije koje nalaze značajna mesta u svakoj profesiji, ali i sačinjavaju pouzdanu pripremu za informatičke fakultete.

Medicinska sestra-tehničar
Farmaceutski tehničar
Medicinska sestra - vaspitač
Ginekološko - akušerska sestra
Pedijatrijska sestra
Fizioterapeutski tehničar
Informacione tehnologije

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34