NENASTAVNO OSOBLJE

Dejan Spasić

direktor škole

Miodrag Jevtić

pomoćnik direktora za sektor medicinskih predmeta

Irena Drča

sekretar škole

Marija Kostić

stručni saradnik - pedagog

Ivana Jovanović

stručni saradnik - psiholog

Mladen Pantić

koordinator za nastavu

Ana Đorđević

koordinator za nastavu

Katarina Bulatović

koordinator za tehničko - informatičku podršku

Neda Gogić

koordinator za odnose sa javnošću i školske projekte

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34