Fizioterapeutski tehničar

Pohađanjem nastave na ovom smeru učenici se upoznaju sa osnovama fizikalne terapije kao i najefikasnijim tehnikama koje će biti glavno sredstvo u budućem radu sa bolesnim ili povređenim osobama.

Povećanje pokretljivosti, sprečavanje i ublažavanje trajnih posledica bolesti i povreda baza je rada fizioterapeutskih tehničara. Njihovi pacijenti su bolesnici s povredama glave i kičme, prelomima, upalom zglobova, moždanim udarom, bolovima u leđima i oni sa oštećenjima nervnog i disajnog sistema, krvotoka i drugih sistema organa. Na fizioterapeutima je da procene zdravstveno stanje pacijenta na planu snage, pokretljivosti i funkcionalnosti. Oni planiraju rad sa pacijentima, izrađuju programe fizioterapije i prilagođavaju je napretku pacijentovog stanja, podstiču ih i podučavaju za samostalno izvođenje vežbi. Koordinišu različitim tipovima masaža, na primer: primenom struje, toplote, hladnoće i ultrazvuka. Podučavaju ljude pravilnom držanju i kretanju.

Nastavna praksa ovog smera odvija se u bolnici, čime učenici usvajaju sistem rada neophodan za svako bolničko odeljenje.

Ova medicinska grana beleži značajno mesto u sportskim klubovima, velnes i spa centrima i perspektivna je osnova učenicima koji se opredele za studije, prvenstveno fizijatriju, ali i za druge segmente medicine, budući da je kretanje neizostavni deo svakog bolesnog, operisanog ili zdravog čoveka.

Medicinska sestra - tehničar
Farmaceutski tehničar
Medicinska sestra - vaspitač
Ginekološko-akušerska sestra
Pedijatrijska sestra - tehničar
Fizioterapeutski tehničar
Informacione tehnologije

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34