Dušica Slavković

Sociologija sa pravima građana

Na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici stekla je zvanje Diplomirani profesor sociologije, smer Sociologija. Radno iskustvo je stekla u Gimnaziji u Smederevu. Dugi niz godina se bavi humanitarnim radom i vodi sekciju Crvenog krsta. Učestvovala je i ralizovala veliki broj projekata koji se tiču ljudskih prava i funkcionisanja državnog sistema. Rado se odaziva i akcijama koje su od ekološkog značaja za životnu sredinu.

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34