Jelena Pereula

Organizacija farmaceutske delatnosti, Farmakognozija sa fitoterapijom

biografija

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Zoran Čuknić