Marijana Anđelović Nikolić

Muzička kultura

Diplomirala na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, odsek Opšta muzička pedagogija.
Svoju profesionalnu karijeru započela je 2011. godine radom u muzičkoj školi „Kosta Manojlović” u Smederevu kao profesor solfeđa, teorijske muzike, harmonije, kontrapunkta, komponovanja i orkestra. Tokom svoje profesionalne karijere vodile je crkveni hor, radila na planiranju i realizaciji kultrunih aktivnosti škole. Koordinator je školskih timova, redovni učesnik u školskim projektima i ostalim oblicima stručnog usavršavanja. Mnogi učenici kojima je predavala u srednjoj muzičkoj školi nastavili su svoje obrazovanje na prestižnim muzičnim akademijama u Srbiji i inostantvu.

U našoj školi radi kao nastavnik muzičke kulture od 2018. godine.

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34