Sanja Jolović

Matematika

Osnovne studije je završila na Matematičkom fakultetu u Beogradu 2011. godine, smer Profesor matematike i računarstva. Radno iskustvo je stekla u osnovnoj školi „Dositej Obradović” Vranovo, osnovnoj školi „Ivo Andrić” Radinac, osnovnoj školi „Đura Jakšić” Mala Krsna i u osnovnoj školi „Dimitrije Davidović” Smederevo. Pored rada u školi, bila je evaluator Kletove zbirke za 5. razred, učesnik u projektu 2000 digitalnih učionica, učesnik u radionicama projekta Zdravo da ste i ASS iz Japana – podrška učenicima iz raseljenih i osetljivih grupa, kreator školskih kvizova znanja, koordinator školskog projekta Škole za 21.vek i slično.
U našoj školi radi kao nastavnik matematike od 2022. godine.

Kralja Petra I broj 12, 11300 Smederevo

+381 (26) 619 018
+381 (65) 887 70 54

skola@svetapetka.edu.rs
javniodnosi@svetapetka.edu.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Mirjana Spasić

mob: 060.223.90.31 / mail: minaltsd@gmail.com

PIB: 110915567 // MB: 17916475

Broj računa: 170-0030039337000-34