You are currently viewing Đaci „Sv.Petke“ odlaze u Grčku na praksu

Đaci „Sv.Petke“ odlaze u Grčku na praksu

U februaru mesecu ove godine Medicinsko-farmaceutska škola „Sv. Petka“ aplicirala je za sredstva koja dodeljuje Evropska unija u okviru programa Erazmus+ (Erasmus+). U okviru ovog programa EU finansira projekte u domenu obrazovanja, omladine i sporta i svrha mu je da omogući mladim Evropljanima da znanja i praksu stiču u inostranstvu. O samom odabiru projekata kojima će biti dodeljena sredstva, kao i o količini dodeljenih sredstava, odlučuju nacionalne agencije zemalja koje učestvuju u ovom programu. U slučaju Srbije, to je Fondacija Tempus.

Što se tiče samog projekta naše škole, on je nastao u saradnji sa Centrom za celoživotno učenje „Ipodomi“ iz Soluna, koji je slične aktivnosti već obavljao sa nekoliko drugih srednjih škola u Smederevu. U okviru projekta se podrazumeva odlazak dvanaestoro naših učenika treće godine na dvonedeljnu praksu u Solunu, u pratnji dvoje nastavnika, u toku novembra 2020. godine. Od tih dvanaestoro učenika, predviđeno je da petoro bude sa smera medicinski tehničar, a sedmoro sa smera farmaceutski tehničar. Naši budući medicinski tehničari praksu će imati u nekoliko solunskih bolnica, uključujući i tamošnju psihijatrijsku kliniku, dok će budući apotekari učiti u nekoliko apoteka. Takođe, projekat predviđa da svi učenici posete i jednu fabriku za proizvodnju lekova, kao i veliki broj kulturnih institucija i istorijskih spomenika u Solunu i bližoj okolini.

Tokom prakse od naših učenika će se očekivati da teorijsko znanje primene u praksi, ali i da se u novoj sredini oprobaju u nekim aktivnostima za koje u dosadašnjem školovanju nisu imali prilike. Cilj projekta i odlaska na praksu u inostranstvo jeste da se poboljšaju profesionalne kompetencije naših učenika, osposobljavanje učenika za samostalno sticanje znanja i veština – što će im biti od velike koristi pri zapošljavanju, unapređenje veštine komunikacije na stranom jeziku (tokom izvođenja prakse učenici i njihovi instruktori komuniciraće na engleskom jeziku), kao i unapređenje kvaliteta nastave u našoj školi koje treba da proistekne iz iskustva stečenih od strane naših učenika tokom boravka u Grčkoj.

Odabir učenika koji će ići na praksu obaviće se u septembru mesecu i zavisiće od nekoliko kriterijuma. Želimo da u projektu učestvuju naši najbolji učenici jer je ovo međunarodni program, tako da odabrani učenici neće predstavljati samo sebe i svoju školu, već i grad i državu.

Škola „Sv. Petka“ je veoma ponosna joj je omogućeno da učestvuje u jednom tako velikom i značajnom prgramu kao što je Erazmus+.

Leave a Reply